ilustrace

Při slově ilustrace se vybavuje každému nějaký obrázek, který souvisí se psaným slovem. V širokém slova smyslu prodělávala ilustrace své proměny s knihou, byla jí poplatná dobou, i s ní související technikou. Ve svém rozvoji sahajícím až k dnešku
ilustrace pro Jára Cimrman vynálezce
opanovala ilustrace noviny, časopisy, zvláště ty, kterým říkáme pro použití ilustrované, reklamní brožury a jiné.
Na rozdíl od volné grafiky, tvořené námětem i zvolenou technikou podle svobodné vůle umělce, se musí ilustrátor chtě nechtě podřídit psanému textu a jeho obsahu. Je to právě ilustrace, která zapříčinila vznik grafického umění, a kdysi dávno osvobodila grafiku z otrocké závislosti na malířství, dala jí osobitý charakter i možnost vlastního vývoje.
Ukázka je z projektu, který vymysleli mí přátelé Karina Havlů a Igor Holub koncem roku 1990. Karina napsala tři pohádky, ve kterých vystupovali bezejmenné postavy - pes, děti, atd. Text byl uložen v počítači, vytištěné papíry a obálka připraveny ke svázání. Zákazník pojmenoval dospělé i dětské postavy jmény svých blízkých nebo známých. Ty byly vloženy do textu na prázdná místa, na první stranu knihy bylo vepsáno osobní věnování, vše se vytisklo na speciálně připravené papíry. Texty se proložily celostránkovými ilustracemi, svázalo se to dohromady, a kniha byla hotová.
Na tu dobu to byl velice zajímavý nápad, dlouho se však neudržel na trhu, a tak dodnes potištěné balíky papírů zabírají v regálech mého ateliéru dost místa. Občas také vzpomínám na ilustrování knihy, jejímž hrdinou byl Jára Cimrman.

/ mapa webu / 2006 - 2008 © Jakub Krejčí /
/ fotografie Antonín Malý / dreamdesign sny /